Menu Close

Konzultanska kuća za savjetovanje, prijavljivanje i vođenje EU projekata

front-view-plant-growing-from-golden-coins

Prvi korak prilikom prijave na EU fond

Važno je s prijaviteljem projekta organizirati sastanak, ustanoviti koje ideje se planiraju realizirati, što su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te prijavitelja usmjeriti na pravi EU fond. Klijent i ne mora biti upućen u aktualne i nadolazeće EU fondove, naša konzultantska kuća će se pobrinuti da osigura sve potrebne informacije. Kroz razgovor možemo vam predložiti iz kojeg EU fonda možete osigurati financijsku potporu.

Nakon što ustanovimo ideju projekta, započinje izrada prijave koju naša konzultantska kuća u potpunosti izradi u skladu s smjernicama koje ste nam dostavili i prilagođavamo ih najbolje moguće prema aktualnom natječaju.

Group of business people having a meeting

Drugi korak prikupljanje projektne dokumentacije i prijava na natječaj

U vezi prikupljana dokumentacije potrebno je ozbiljno i temeljito pristupiti. Kriva dokumentacija je jedna od glavnih razloga u odbijanju projekta u administrativnoj fazi. Mi kao konzultantska kuća voditi ćemo vas kroz cijeli postupak, pregledati ćemo točnost dostavljenih dokumenta. Svaki EU natječaj je zaseban i potrebno je rigorozno sve detaljno pregledati kako bi zadovoljili svi uvjeti natječaja te osigurali potrebna financijska sredstva. U sklopu natječaja potrebno je izraditi investicijsku studiju koja ima za cilj provjeriti financijsku izvedivost projekta  i predočiti isplativost projekta. Na temelju dostavljenih podataka mi vam možemo izraditi investicijsku studiju.

Nakon prikupljene dokumentacije, ispunjenih obrazaca i izrađenom investicijskom studijom u skladu s Uputama za prijavitelje može se prijaviti projekt na natječaj.

Korisni linkovi

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr